هارولد بر

هارولد بر

دکتر هارولد بر (Harold Behr) عضو موسسه تحلیل گروهی هرتفوردشایر، بریتانیا می باشد.

کتاب های هارولد بر

گروه درمانی تحلیلی