فیلیز کوزمینسکی

فیلیز کوزمینسکی

فیلیس کوزمینسکی یک روان درمانگر، نویسنده و مربی با بیست و پنج سال تجربه در کمک به مردم برای مقابله با فقدان و تغییر است. او در کنار کار بالینی‌اش، آموزش‌هایی را برای متخصصان برگزار می‌کند و با مخاطبان عادی درباره زندگی با از دست دادن در زندگی روزمره، کنار آمدن با تغییرات زندگی و یادگیری مدیریت احساسات دشوار صحبت می‌کند. او نویسنده دو کتاب، بسیاری از فصول کتاب و مقالات مجلات است. هدف او در تمام کارهایش، گسترش و تعمیق درک ما از انواع بی‌نهایت روش‌هایی است که مردم از مرگ و فقدان غیرمرگ تأثیر می‌پذیرند، و اینکه چگونه به‌صورت فردی و جمعی می‌توانیم بهتر به رنج دیگران پاسخ دهیم. .

کتاب های فیلیز کوزمینسکی