هال مارکوویتز

هال مارکوویتز

هال مارکوویتز (Hal Marcovitz) (متولد: 1955) 30 سال به عنوان گزارشگر و ستون نویس روزنامه ها در پنسیلوانیا گذراند. بعد از ترک روزنامه نگاری روزانه، هال روی نوشتن کتاب تمرکز کرده است. او نویسنده بیش از 200 کتاب غیرداستانی برای خوانندگان جوان است.

کتاب های هال مارکوویتز