مایکل سوتام گرو

مایکل سوتام گرو

مایکل سوتام گرو (Michael A. Southam-Gerow)، دکترا، استاد روانشناسی در دانشگاه ویرجینیا Commonwealth است. تحقیقات او بر انتشار و اجرای درمان‌های روان‌شناختی برای مشکلات سلامت روان در کودکان و نوجوانان متمرکز است.

کتاب های مایکل سوتام گرو