گایل مک لم

گایل مک لم

گایل مک لم (Gayle L. Macklem)، یک روانشناس مدرسه دارای مجوز ماساچوست و یک روانشناس آموزشی دارای مجوز از ماساچوست است. او 30 سال در عرصه آموزش و پرورش خدمت کرده است. رئیس سابق انجمن روانشناسان مدرسه ماساچوست (MSPA)، او به عنوان رئیس فناوری انجمن ایالتی خدمت می کند. گیل یک مربی کمکی در برنامه آموزشی تخصصی مشاوره و روانشناسی مدرسه در دانشگاه ماساچوست در بوستون است. گیل برنامه درسی می نویسد و در مورد موضوعات مورد علاقه مربیان می نویسد. او به طور مکرر در کنفرانس های منطقه ای و ملی ارائه می شود. گیل نویسنده کتاب قلدری و اذیت کردن اسپرینگر: قدرت اجتماعی در گروه های کودکان (2003) است.

کتاب های گایل مک لم

تنظیم هیجان کودکان