دیوید سوسا

دیوید سوسا

دکتر دیوید آ. سوسا (David A. Sousa) یک مشاور آموزشی بین‌المللی و نویسنده بیش از دوازده کتاب است که راه‌هایی را پیشنهاد می‌کند که مربیان و والدین بتوانند تحقیقات فعلی مغز را به استراتژی‌هایی برای بهبود یادگیری ترجمه کنند.

کتاب های دیوید سوسا