جی هلی

جی هلی

جی داگلاس هیلی (19 ژوئیه 1923 - 13 فوریه 2007) یکی از بنیانگذاران درمان مختصر و خانواده به طور کلی و مدل استراتژیک روان درمانی بود و او یکی از معلمان، سرپرستان بالینی و نویسندگان موفق در این رشته ها بود.

کتاب های جی هلی

درمان های عجیب