کارن کیسی

کارن کیسی

کارن کیسی (متولد: 18 ژوئیه 1939) نویسنده پرفروش "هر روز یک شروع جدید"، "مراقبه های روزانه برای تمرین دوره"، "نگهبانان خرد" و کتاب های متعدد دیگر است. او همچنین دو کتاب جدید برای دختران نوشته است: "فقط دختران!" & "دختر به دختر."

کتاب های کارن کیسی