لارنس الیارد

لارنس الیارد

لارنس الیارد موسس و رئیس ICT با بیش از 25 سال تجربه در صنعت سلامت طبیعی است. لارنس در توسعه عملیات ICT هم در استرالیا و هم در سطح بین‌المللی نقش اساسی داشته است. در سال 2009 به لارنس مدرک کارشناسی ارشد مطالعات فراشخصی (موسسه IKON) اعطا شد.

کتاب های لارنس الیارد

روح آب