آنه ماری پستما

آنه ماری پستما

آنه ماری پستما (Annemarie Postma) در سال 1969 در هلند به دنیا آمد. در اثر گزش کنه درمان نشده در دوران کودکی تا حدی فلج شد، او در رشته حقوق تحصیل کرد، اما اولین مدل حرفه ای با معلولیت در اروپا شد که در سال 1995 در Playboy ظاهر شد.

کتاب های آنه ماری پستما

راز ژرف تر