نعیم موسوی

نعیم موسوی

سیدنعیم موسوی یکی از شاعران مطرح شعر سپید و نیمائی و بعدها آوانگارد در دوره‌ی تحصیلات دبیرستانی‌اش با شرکت در جلسات شعر فرهنگ و هنر اهواز به سرپرستی «عبدالعلی خسروی»، مطرح شد.

کتاب های نعیم موسوی

در میان سکوتی بلند