سید علی صالحی

سید علی صالحی

سید علی صالحی زادهٔ ۱۳۳۴ در ایذه در استان خوزستان شاعر و نویسندهٔ معاصر ایرانی است. وی پایه‌گذار جریان موج ناب و شعر گفتار در شعر معاصر ایران است. وی همچنین یکی از دبیران اصلی کانون نویسندگان ایران بود. صالحی از چهره‌های مطرح و شناخته شده در شعر معاصر فارسی است. سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ صالحی همراه چند نفر از شاعران هم‌نسل خود جریان «موج ناب» را در شعر سپید پی‌ریزی می‌کند. منوچهر آتشی و نصرت رحمانی در تهران از این جریان پیشرو حمایت می‌کنند.

در سال ۱۳۵۶ به عنوان برندهٔ جایزهٔ فروغ فرخزاد در شعر اعلام می‌شود. در سال ۱۳۵۷ صالحی از گروه «موج ناب» فاصله می‌گیرد. او در این باره گفته‌است: «حس می‌کردم همه ما شاعران موج ناب داریم شبیه هم می‌شویم…»

کتاب های سید علی صالحی

لولی وش واژه ها


سیدعلی صالحی


لهجه آوریل


مجموعه اشعار سید علی صالحی


مجموعه اشعار سید علی صالحی


به تو فکر می کنم


خط هفتم کیمیانویس


آهوی الوداع به موسم زایمان آب


راه دور...


یوما آنادا


مجموعه اشعار سید علی صالحی


شبانه ها در غیاب احمد شاملو


انیس آخر همین هفته می آید


ما نباید بمیریم


سرود روح بزرگ


دعوت دوباره به ادامه دریا


آخرین عاشقانه های ری را


سمفونی سپیده دم


سید علی صالحی


منشور شعر حکمت


دعوت به دعای عهد زنان


دیر آمدی ری را


نثار نام کوچک تو


گل رز در سفر به ستاره ی شمالی


معصومیت و امید


نامه ها


نشانی ها


مهر گردون


شرح شوکران


افسانه لیلی و ایلیات


زمزمه های ازلی