سوزان بارتل

سوزان بارتل

دکتر سوزان بارتل یک روانشناس و نویسنده مشهور ملی است که برای نزدیک به بیست سال به کودکان، نوجوانان و خانواده ها کمک می کند تا زندگی سالم تر و شادتری داشته باشند. دکتر سوزان در صبح بخیر آمریکا، 20/20، و نمایش امروز ظاهر شده است، و یکی از همکاران مکرر در نیویورک تایمز، مجله والدین، حلقه خانواده، WebMD، روز زنان، نیک جونیور، و هفده است.

کتاب های سوزان بارتل