امین الله رشیدی

امین الله رشیدی

امین الله رشیدی نویسنده ایرانی متولد سال 1304 می باشد. استاد رشیدی در مدت فعالیت در رادیو ایران حدود ۱۲۰ آهنگ ساخت. شعر برخی از ساخته‌هایش سروده خود اوست (مانند ترانه دریا).

کتاب های امین الله رشیدی

عطر گیسو