سندی مومنی

سندی مومنی

سندی مؤمنی دانش ‌آموختۀ کارشناسی علوم‌ اجتماعی،گرایش پژوهش‌ گری و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی است متولد سال 1357 می باشد.

کتاب های سندی مومنی

کولی با شکلات تلخ