مایکل اوپیتس

مایکل اوپیتس

مایکل اوپیتس در سال 1942 در مرز لهستان و چک به دنیا آمد. او در ژنو/سوئیس و کلن بزرگ شد. او قبل از شروع تحصیل در رشته قوم شناسی و جامعه شناسی در دانشگاه کلن، در دانشگاه های بن و برکلی/کانادا سینولوژی و انسان شناسی تحصیل کرد. پس از کار میدانی در نپال و دو کتاب، در سال 1974 به او مدرک دکترا اعطا شد. از سال 1992 تا 2008 او استاد دانشگاه زوریخ/سوئیس و مدیر موزه قوم نگاری زوریخ بود.

کتاب های مایکل اوپیتس

هنر دقت