الک مونی

الک مونی

 الک مونی (Alec Moonee) سخنران انگیزشی که مشتاق است به دیگران بیاموزد چگونه با هدف و معنا زندگی کنند.
همه چیز برای من پس از تصادفی آغاز شد که مدت کوتاهی پس از تولد 26 سالگی ام زنده ماندم. این رویداد فاجعه‌بار واقعاً همه چیز را برای کسی که قبلاً در حال حرکت بوده و رسیدن به هدف، مأموریت، چیزی مهم برای ماندن در زندگی را غیرممکن می‌دانست، در چشم‌انداز قرار می‌دهد.
پس از بهبودی و اتمام فیزیوتراپی، مدرک ارتباطات/بازاریابی را گرفتم. این برنامه به من کمک کرد تا توانایی های خود را در سخنرانی عمومی افزایش دهم و شروع به کار بر روی ایجاد حرفه خود کنم.
من اغلب کارگاه‌ها و وبینارهایی را برای ایجاد انگیزه، الهام بخشیدن و تشویق مردم به داشتن زندگی معنی‌دارتری ترتیب می‌دهم.

کتاب های الک مونی

مغز آشفته