مایکل اوپری

مایکل اوپری

مایکل اوپری (Michael O'Pray) خواننده فیلم در دانشکده هنر و طراحی دانشگاه شرق لندن است و آثار زیادی در مورد سینمای تجربی و فیلم و ویدیوی هنرمندان منتشر کرده است.

کتاب های مایکل اوپری

سینمای آوانگارد