جین راب

جین راب

ژان راب و هیلاری لتس یک مؤسسه یادگیری را تأسیس کردند، یک بنیاد آموزشی در مرسی ساید، انگلستان که در آن با کودکان در هر سن و توانایی کار می کنند. آنها سخنرانان محبوبی در بریتانیا و بین المللی هستند.

کتاب های جین راب