توماس برونسکی

توماس برونسکی

توماس برونسکی (Tomas Boronski)، مدرس ارشد و رهبر برنامه مطالعات آموزشی در دانشگاه شرق لندن، بریتانیا است. او در تمام سطوح آموزش و پرورش از ابتدایی تا آموزش عالی کار کرده است و تالیفاتی در زمینه موضوعات مختلف در آموزش و پرورش داشته است.

کتاب های توماس برونسکی

جامعه شناسی آموزش و پرورش