چارلز ویتفیلد

چارلز ویتفیلد

چارلز ال. ویتفیلد یک پزشک آمریکایی بود که در بخش خصوصی متخصص در کمک به بازماندگان آسیب های دوران کودکی در بهبودی آنها و اعتیادهایی از جمله اعتیاد به الکل و اختلالات مرتبط با آن بود. وی دارای گواهینامه انجمن پزشکی اعتیاد آمریکا، یکی از اعضای مؤسس انجمن ملی کودکان الکلی و عضو انجمن حرفه ای آمریکا در مورد سوء استفاده از کودکان است.
ویتفیلد در دانشگاه راتگرز تدریس کرده است و نویسنده پرفروشی است که به خاطر کتاب‌هایش در مورد آسیب‌های عمومی دوران کودکی، سوء استفاده جنسی در دوران کودکی، و بهبودی اعتیاد، از جمله شفای کودک درون و حافظه و سوء استفاده: یادآوری و شفای اثرات تروما شناخته شده است. .
ویتفیلد برای شصت مقاله منتشر شده و پانزده کتاب منتشر شده خود شناخته شده است. برخی از آثار او عبارتند از: شفای کودک درون (1987)، حافظه و سوء استفاده (1995) و حقیقت درباره بیماری روانی (2004).

کتاب های چارلز ویتفیلد

شفای کودک درون