ندرا گلاور تواب

ندرا گلاور تواب

ندرا گلاور تواب نویسنده کتاب پرفروش نیویورک تایمز، مرزها را تعیین کنید، صلح را بیابید. او که یک درمانگر دارای مجوز و کارشناس روابط مشهور است، دوازده سال است که رابطه درمانی را انجام داده است و بنیانگذار و صاحب مرکز مشاوره گروه درمانی کالیدوسکوپی است.

کتاب های ندرا گلاور تواب

خانواده بدون تنش


کتاب کار تعیین مرزها