جیمز پل جی

جیمز پل جی

جیمز جی (زاده ۱۵ آوریل ۱۹۴۸) یک محقق آمریکایی بازنشسته است که در روان‌زبان‌شناسی، تحلیل گفتمان، زبان‌شناسی اجتماعی، آموزش دو زبانه ها و سوادآموزی کار کرده است.

کتاب های جیمز پل جی

An Introduction to Discourse Analysis