یوگنی ولتیستوف

یوگنی ولتیستوف

یوگنی سرافیموویچ ولتیستوف نویسنده و فیلمنامه نویس شوروی بود که مجموعه ای از داستان های علمی تخیلی را برای خوانندگان جوان نوشت. او در سال 1934 در خانواده یک مهندس نظامی متولد شد.

کتاب های یوگنی ولتیستوف

ماجراهای الکترونیک