دیوید مناشری

دیوید مناشری

دیوید مناشری(David Menashri) (متولد ۱۹۴۴) استاد و محقق اسرائیلی در حوزه تاریخ مدرن ایران است. او همچنین، متخصص مدیر و مؤسس مرکز مطالعات ایران در دانشگاه تل آویو نیز می‌باشد.
تمرکز او بر سیاست، جامعه، دین و سیاست اسلام شیعه در ایران می‌باشد است. از دیگر حوزه‌های تخصصی وی می‌توان به سیر تحول تاریخ آموزش در منطقه خاورمیانه اشاره کرد.
او در حال حاضر محقق ارشد در مرکز آلیانس در شاخه تاریخ مدرن ایران و همچنین مرکز موشه دایان برای مطالعات خاورمیانه و مطالعات آفریقا می‌باشد.

کتاب های دیوید مناشری