سیلوین لنهاس

سیلوین لنهاس

سیلوین لنهاس تا زمانی که نویسنده کتاب کودک شود به عنوان دامپزشک کار کرد. اولین کتاب او I Guanti Bianchi (دستکش های سفید) بود. او در آمبویز فرانسه زندگی می کند.

کتاب های سیلوین لنهاس

اسب شاخ طلایی