هوکیونگ ریو

هوکیونگ ریو

هوکیونگ ریو دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع از موسسه علوم و فناوری پیشرفته کره و دکترای روانشناسی از دانشگاه یورک، بریتانیا است. نقش فعلی او به عنوان مدرس فناوری اطلاعات در دانشگاه ماسی، اوکلند، نیوزلند است.

کتاب های هوکیونگ ریو