ژان شوالیه

ژان شوالیه

ژان شوالیه (۱۹۰۶–۱۹۹۳) نویسنده، فیلسوف و الهی‌دان فرانسوی بود که بیشتر به خاطر تألیف مشترکش در Dictionnaire des symboles (فرهنگ نمادها)، که اولین بار در سال ۱۹۶۹ توسط ناشر Éditions Robert Laffont چاپ شد، شناخته شد.
دیکشنری نمادها یک اثر دایره المعارفی انسان شناسی فرهنگی است که با همکاری شاعر فرانسوی و کاشف آمازونیایی آلن گیربرانت نوشته شده است و به نمادگرایی اسطوره ها، رویاها، عادات، حرکات، اشکال، شکل ها، رنگ ها و اعداد موجود در اساطیر و فولکلور اختصاص دارد. این شامل بیش از 1600 مقاله است و نوزده بار تجدید چاپ بین سال های 1982 و 1997 دیده شده است. این کتاب در سراسر جهان توسط Penguin Books و دیگران بازنشر شده است.
تا سال 1964، شوالیه در یونسکو به عنوان مدیر دفتر روابط کشورهای عضو قبل از استعفا برای پیگیری نویسندگی و تحقیق کار می کرد.

کتاب های ژان شوالیه

فرهنگ نمادها