نانسی لوین

نانسی لوین

نانسی لوین (متولد: 25 فوریه 1965)، نویسنده پرفروش کتاب اجازه به قرار دادن خود در اولویت، شایسته، پرش. . . and Your Life Will Appear، and Writing for My Life، یک مربی استاد یکپارچه و خالق چندین برنامه آموزشی و کوچینگ عمیق است که مشتریان را راهنمایی می کند تا زندگی خود را طبق شرایط خودشان زندگی کنند و خودشان را در اولویت قرار دهند.

کتاب های نانسی لوین

سزاوار