علی اکبر شیرژیان

علی اکبر شیرژیان

علی اکبر شیر ژیان در سال 1360 در تهران متولد شد .وی به علت علاقه به هنر عکاسی ، پس از گذارندن دوره ابتدایی و پیشرفته این هنر در خانه عکاسان ایران به شکل حرفه ای شروع به فعالیت در این عرصه نموده و از جمله فعالیتهای او می توان به عکاسی تئاتر و مستند و خبری اشاره کرد.

کتاب های علی اکبر شیرژیان

عکاسی مستند