جوآن دی جورجیو لوتز

جوآن دی جورجیو لوتز

جوآن دی جورجیو لوتز، استاد علوم سیاسی و رئیس گروه مطالعات لیبرال در دانشگاه A&M تگزاس (پردیس گالوستون) است. او دوره هایی را در مورد نسل کشی ، سیاست خارجی و روابط بین الملل تدریس می کند.

کتاب های جوآن دی جورجیو لوتز

زنان در آموزش عالی تغییر