مارک آنتونی

مارک آنتونی

مارک آنتونی، کاوشگر روان (وکیل روانی) یک رسانه روانی نسل چهارم است که با ارواح ارتباط برقرار می کند. او یک وکیل تحصیل کرده آکسفورد است که بیش از 100 محاکمه هیئت منصفه را محاکمه کرده و دارای مجوز وکالت در فلوریدا، واشنگتن دی سی، و در دادگاه عالی ایالات متحده است. مارک آنتونی به دلیل پیشینه گسترده در علم، فیزیک کوانتومی، بقای آگاهی، تجربیات نزدیک به مرگ، تاریخ، باستان شناسی، فلسفه و الهیات به عنوان "کاوشگر روان" شناخته می شود. او مکان‌های عرفانی را در ایالات متحده و نقاط دورافتاده جهان بررسی می‌کند تا خرابه‌های باستانی، اسرار و پدیده‌های ماوراء طبیعی را کشف کند.

کتاب های مارک آنتونی

فرکانس زندگی پس از مرگ