مهتاب مستعان

مهتاب مستعان

مهتاب مستعان (متولد ۱۳۲۴) فیلسوف ایرانی و استاد بازنشستهٔ دانشگاه الزهراست. مستعان دورهٔ کارشناسی فلسفهٔ تعلیم و تربیت را با نگارش رساله‌ای تحت‌عنوان «مسئله حقیقت، اثر رنه مونیه» به‌راهنمایی ابوالحسن جلیلی گذراند (۱۳۴۵). او در سال ۱۳۵۵ از رسالهٔ دکتری خود با عنوان تجدید تصوف در تفکر کی‌ یرکه‌ گورد به‌راهنمایی احمد فردید دفاع کرد. این رساله که آن را نخستین شرح دربارهٔ کی‌ یرکه‌ گور در ایران دانسته‌اند بعداً به‌صورت کتابی با عنوان کی‌ یرکه‌ گور(متفکر عارف‌پیشه) منتشر شد

کتاب های مهتاب مستعان

کی یرکه گور