پییر لوکوک

پییر لوکوک

پیر لکوک فیلولوژیست، مورخ و ایران شناس بلژیکی است. پیر لکوک، متولد 1939، زبان‌شناس و فیلولوژیست است که توسط ژاک دوشن-گیلمین در دانشگاه لیژ آموزش دیده است. لکوک ابتدا کار خود را به زبان‌های ایرانی باستان، عمدتاً به زبان‌شناسی اوستایی و کتیبه‌نویسی فارسی باستان اختصاص داد.

کتاب های پییر لوکوک

کتیبه های هخامنشی