مارتین میدوز

مارتین میدوز

مارتین میدوز نویسنده پرفروش توسعه شخصی وال استریت ژورنال است که در مورد نظم و انضباط شخصی و قدرت تغییردهنده آن می نویسد تا به شما کمک کند تا موفق شوید و زندگی رضایت بخشی داشته باشید. با یک رویکرد مستقیم به نقطه، او مشتاق به اشتراک گذاشتن نکات، عادات و منابع برای بهبود خود از طریق ترکیبی از تحقیقات علمی و تجربیات شخصی است.
پذیرش خودکنترلی به مارتین کمک کرد تا بر کمرویی شدید غلبه کند، کسب و کارهای موفقی بسازد، چندین زبان بیاموزد، به یک نویسنده پرفروش تبدیل شود و موارد دیگر. به عنوان یک یادگیرنده مادام العمر، او از کشف محدودیت های منطقه راحتی خود از طریق آزمایش ها و ماجراجویی های اغلب شدید شامل ورزش های مختلف و مکان های وحشی یا عجیب و غریب لذت می برد.
مارتین از نام قلمی استفاده می کند. این به او کمک می کند تا بدون حواس پرتی از طریق نوشتن به خوانندگان خدمت کند. او معتقد نیست که خود را به عنوان یک متخصص بی خطا معرفی کند (که اینطور نیست)، در عوض ترجیح می دهد پیشنهادات و راه حل هایی را به عنوان یک همکار آزمایش کننده رشد شخصی ارائه دهد، با همه موارد

کتاب های مارتین میدوز

یک سال با نظم