نیما دیماری

نیما دیماری

نیما دیماری فوق لیسانس و مهندسی معماری و معماری اسلامی مترجم ایرانی متولد سال 1358 می باشد.

کتاب های نیما دیماری

آرکیگرم


تار و پود معماری جهان