فرشید موسوی

فرشید موسوی

فرشید موسوی معمار، مربی و نویسنده ایرانی الاصل بریتانیایی است. او بنیانگذار معماری فرشید موسوی و استاد معماری در دانشکده طراحی دانشگاه هاروارد است.

کتاب های فرشید موسوی