آوی فریدمن

آوی فریدمن

آوی فریدمن، دارای مدرک دکترا و استاد معماری در دانشگاه مک گیل در مونترال، کانادا است. او همچنین یک معمار مجرب و متخصص در طراحی منازل مسکونی پایدار است و در سطح بین‌المللی مطرح و شناخته شده است.

کتاب های آوی فریدمن