الن تریف

الن تریف

دکتر الن تریف مدرک آموزش ابتدایی و فوق لیسانسر آموزش ویژه و نابینایی و اختلالات بینایی از کالج بوستون دارد. او استاد دانشگاه کلمبیا می باشد.

کتاب های الن تریف