ملکه نور

ملکه نور

ملکه نور الحسین همسر ملک حسین پادشاه سابق اردن، متولد 1951 است.

کتاب های ملکه نور