محمد لگنهاوسن

محمد لگنهاوسن

گری کارل (محمد) لگنهاوزن در سال 1953 در نیویورک متولد شد. او یک استاد فلسفه آمریکایی است که علایق تحقیقاتی او عمدتاً در فلسفه غرب، فلسفه دین و فلسفه اسلامی است. وی تاکنون در بسیاری از مراکز دانشگاهی ایران مانند مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دانشگاه قم، دانشگاه تربیت مدرس و ... تدریس کرده است. علاوه بر این، او در حال حاضر در دانشگاه پادربورن آلمان تدریس می کند. او دارای مدرک دکترای فلسفه از دانشگاه رایس (1983) است. در سال 1983، پس از آشنایی با شیعیان، تصمیم گرفت که مذهب کاتولیک خود را به اسلام تبدیل کند. او به عنوان مدافع آنچه که «کثرت گرایی دینی غیر تقلیل‌کننده» می‌خواند، کتابی با عنوان اسلام و پلورالیسم دینی نوشته است. وی از دلسوزان گفتگوی ادیان/بین ادیان بوده و در هیئت مستشاری جامعه مطالعات دینی در قم فعالیت داشته است. وی همچنین عضو هیئت مؤسس مرکز شیعه شناسی قم و عضویت در هیئت علمی کانون حقوق بشر دانشگاه مفید قم است. وی در سال 1389 رسماً به عنوان چهره ماندگار (چهری ماندگار) در مطالعات اسلامی شناخته شد.

کتاب های محمد لگنهاوسن

جستارهایی در الهیات اجتماعی