نازیلا دریایی

نازیلا دریایی

دکتر نازیلا دریایی مترجم , مدرس و پژوهش‌گر رشته فرش و بنیاد دانشنامه نگاری ایران است که از وی پیش‌تر نیز آثار متنوعی با موضوع فرش دستباف تالیف و ترجمه شده است. 

کتاب های نازیلا دریایی