جیمز چیلدرس

جیمز چیلدرس

جیمز فرانکلین چیلدرس فیلسوف و متکلمی است که بورس تحصیلی وی اخلاق، به ویژه اخلاق زیست پزشکی را بیان می کند. در حال حاضر وی استاد اخلاق جان آلن هولینگسورث در گروه مطالعات دینی در دانشگاه ویرجینیا است و سیاست های عمومی را در مدرسه رهبری و سیاست های عمومی فرانک باتن تدریس می کند.

کتاب های جیمز چیلدرس

کتابی برای نمایش وجود ندارد !