آنتونیو کازیلی

آنتونیو کازیلی

آنتونیو آ. کاسیلی: Antonio A. Casilli(متولد 1972) استاد جامعه شناسی در( Télécom Paris)دانشکده مهندسی مخابرات موسسه پلی تکنیک پاریس، و محقق دانشیار در دانشکده مطالعات پیشرفته در علوم اجتماعی است.تحقیقات او بر ارتباطات کامپیوتری، کار و حقوق اساسی متمرکز است. او یک مفسر منظم در La Grande Table و Place de la Toile در فرهنگ فرانسه بوده است.

کتاب های آنتونیو کازیلی

کار دیجیتال چیست ؟