دوروتی بکوار

دوروتی بکوار

دکتر دوروتی بکوار، استاد بازنشسته در دانشکده مددکاری اجتماعی بود. او در 14 مارس 1941 به دنیا آمد و در ویندمور پنسیلوانیا بزرگ شد. او در سال 1963 از دانشگاه کرنل در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل شد و در سال 1980 از مدرسه خدمات اجتماعی در دانشگاه سنت لوئیس فارغ التحصیل شد. وی همچنین در سال 1983 دکترای خود را در رشته مطالعات خانواده از دانشگاه SLU دریافت کرد. ئکتر بکوار در 31 اوت 2021 درگذشت.

کتاب های دوروتی بکوار

خانواده درمانی