هارولد جی کونیگ

هارولد جی کونیگ

هارولد جی. کونیگ، یک روانپزشک در دانشگاه دوک می‌باشد. عقاید وی دربارهٔ اهمیت دین، معنویت و سلامت در نیوزویک و رساناهای دیگر منعکس شده‌است. وی با پژوهش‌های در طی سال‌های بسیار در روانپزشکی و نیز بهره‌گیری از مطالعات پژوهشی در دانشگاه و یافته‌های محققان دیگر در نواحی مختلف آمریکا، به یک نتیجه‌ای در زمینه ارتباط مثبت دین با سلامت جسم و روان رسیده‌است.

کتاب های هارولد جی کونیگ