ابی اچ براون

ابی اچ براون

ابی اچ. براون دانشیار دانشگاه کارولینای شرقی است. علایق او شامل طراحی/فناوری آموزشی، تولید رسانه آموزشی و استفاده آموزشی از اینترنت است. او یک معلم باتجربه در کلاس درس است و در تعدادی کتاب‌ همکاری داشته.

کتاب های ابی اچ براون

الزامات طراحی آموزشی