پیتر هابز

پیتر هابز

پیتر هابز داستان نویس انگلیسی است. وی در کورن وال و یورکشایر شمالی بزرگ شد و در کالج نیو ، آکسفورد تحصیل کرد. وی نوشتن را در طی یک بیماری طولانی مدت که منجر به قطع فعالیت بالقوه دیپلماتیک شد ، آغاز کرد.

کتاب های پیتر هابز

در باغ، پرستوها