ونسا مارتین

ونسا مارتین

ونسا مارتین (متولد: 30 دسامبر 1946) خواننده تاریخ خاورمیانه در رویال هالوی، دانشگاه لندن است. او نویسنده اسلام و مدرنیسم است: انقلاب ایران در سال 1906 (1989)، ایجاد یک دولت اسلامی (2000) و پیمان قاجار: چانه زنی، اعتراض و دولت در ایران قرن نوزدهم (2005).

کتاب های ونسا مارتین