ماهاتریا را

ماهاتریا را

 ماهاتریا را : پیشوا ؛ مربی معنوی ؛ معنویت گرا متولد 1965 در هندوستان، برای بیش از 2 دهه، ماهاتریا میلیون ها نفر را در سراسر جهان برای زندگی با فراوانی جامع توانمند کرده است. تجربه ماهاتریا و خرد او زندگی را تغییر می‌دهد و به افراد کمک می‌کند بر سیستم‌های اعتقادی و شرطی‌سازی خود غلبه کنند تا پیشرفت‌هایی در سلامت، ثروت، عشق، سعادت، و ارتباط معنوی پیدا کنند.
او افراد متعددی از صنعتگران و کارآفرینان در فهرست فوربس، صاحب نظران، موسیقیدانان برنده جوایز، افراد ورزشی، مربیان و دانشجویان را توانمند کرده است.
روش تدریس او که تجربی، معاصر و با دقت با طنز و شوخ طبعی بافته شده است، بدون توجه به سن، اقشار اجتماعی یا مرزهای جغرافیایی، الهام بخش پیشرفت هایی است. او با توسل به ذهن و قلب، توضیح "چرا" در پس همه اسرار و تناقضات زندگی و ارائه تجربیاتی که به یک وتر احساسی برخورد می کند، صدها سازمان و صدها هزار نفر را مجبور کرده است که به طور تجربی متوجه شوند که "زندگی". زیباست'.
ماهاتریا یک مکاشفه دائمی برای خودش و همچنین زندگی است. او یک راه شکن و در نتیجه یک راه یاب است. او یک پدیده…

کتاب های ماهاتریا را

نامه ی سر به مهر